Video

I samarbejde med GirlTalk

Har du brug for nogen at tale med?

Læs mere her

Odense Håndbold er gået sammen med GirlTalk for at danne fælles front mod perfekthedskulturen og give unge piger og kvinder en mulighed for at føle sig forstået.

GirlTalk er et fællesskab, der kæmper for at få piger og unge kvinders selvværd til at vokse. Her kan alle få en at tale med. For GirlTalk er her til at fortælle dig, at du er god nok, men at du altid kan række ud til GirlTalk, når du bliver i tvivl.

GirlTalk tilbyder anonym brevkasse, sms og chat. Online fællesskaber og fysiske samtalegrupper, podcasts, rådgivning for forældre, og meget mere.

I samarbejde med GirlTalk

Har du brug for nogen at tale med?

Læs mere her

”Nogle gange forsøger jeg at minde mig selv om, at det ikke behøver at være perfekt. Jeg skal turde udfordre mig selv, fejle – og huske på, at det er okay.”

Statistik

Vi vil ikke bombardere dig med fakta om, hvor skidt det står til. For det er du allerede klar over. Men tallene taler et tydeligt sprog.

56% af piger deltager ikke i idrætstimerne, da de føler, at de ikke er gode nok*

46 % af de 19-årige piger har været til psykolog på et tidspunkt i deres liv**

34% af pigerne i alderen 16-24 år angiver, at de har dårligt mentalt helbred***

Vi tror, det er muligt at bringe de dårlige statistikker ned. Tage en timeout fra forventningerne om alt det perfekte og sænke barren.

Initiativet bakkes op af et håndtegn, der kombinerer det velkendte timeout-tegn med et P for piger. Håndtegnet og hashtagget #TimeoutForPiger repræsenterer ikke blot problemet, men opfordrer til at skabe en forandring.

Det kræver samtale, åbenhed og rollemodeller, der tør vise deres egne fejl. Vores spillere har nemlig for længst lært, at kun når de laver fejl, bliver de bedre. Ikke perfekte. Men bedre.

”Jeg tror, hvis jeg kunne give dem en ro i at de er gode nok som de er og at de ikke skal forsøge at passe ind i alle mulige kasser, men at de er helt perfekte lige som de er”
Camilla, frivillig i GirlTalks EmpowR forløb
Video
Baggrund

Odense Håndbold er en elitehåndboldklub, som gør sig i landets bedste kvindelige håndboldrække, og for femte år i træk spiller med i EHF Champions League. Her spiller nogle af verdens største kvindelige håndboldprofiler, for hvem perfekthedskulturen har været- og stadig er en tyngde, som vi ved, at mange piger rundt om i landet også bærer med sig.

Derfor har vi teamet op med samarbejdspartnere og sponsorer for at sætte perfekthedskulturen på dagsordenen. Det er vores håb, at det kan være med til at starte en samtale ude i klubberne og sætte fokus på et samfundsproblem, som skal italesættes massivt, da vores ønske er at bidrage til et samfund, hvor piger kan føle sig trygge i deres egen identitet og i alt, hvad de gør.

I Odense Håndbold er vi heller ikke perfekte, men vi ved, hvordan man kæmper.

Støttet af:

* Kilde: Rapport ‘Reframing sport for teenage girls. Tackling teenage disengagement’, 2022, Women In Sport
** Kilde: Rapporten ’Børn og unge i Danmark. Velfærd og trivsel 2018’ fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE
*** Kilde: Sundhedsstyrelsens rapport, ’Den Nationale Sundhedsprofil 2021